Wijayanti, E. 2014 Nov 28. PELESTARIAN MOTIF BATIK BATANG - PEKALONGAN : UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KURUN 5 TAHUN (2009-2014). DIMENSI. [Online] 2:1